Μαύρο, Emma, Emma Roberts, Roberts υψηλής ποιότητας ταπετσαρίες